Modularni nosač s vijcima 7M TEM

Modularni nosač s vijcima 7M TEM
Nosač 7M koristi se za pričvršćivanje utičnica ili prekidača u svrhu ugradnje u posebno dizajniranu priključnu kutiju za modularne utičnice i prekidače što omogućava bezvijčanu ugradnju sedam modula. Moguće je napraviti kombinaciju prekidača i utičnica unutar jednog okvira npr. možete kombinirati regulator rasvjete, prekidač za svjetlo, "šuko" utičnicu, telefonsku i televizijsku utičnicu te "euro" utičnicu iz serije Modul. Pričvršćivanje se vrši utiskivanjem u nosač na mjesto predviđeno za to, a kopče na nosaču osiguravaju stabilnost i onemogućuju neželjeno izvlačenje iz nosača.


DODATNE FOTOGRAFIJE