Uradi sam ograda 


     Jednostavna, montažna ograda po modelu „uradi sam“.  1. Na odgovarajuća mjesta, izbušiti rupe promjera 20 i dubine 10 cm. U rupe staviti odgovarajuće ljepilo te anker (25 cm ili 50 cm). Ili ukoliko želite postaviti stranične nosače, možete ih postaviti sa čeličnim tiplama.
  2. Nakon što se ankeri učvrste, potrebno je postaviti podnu rozetu (4001), te na anker i rozetu dodati stup.
  3. Nakon postavljenih stupova, potrebno je montirati rukohvat (cijev fi 50).
  4. Na stupove učvrstiti nosače (1608) za cijevi fi 16. Nosače učvrstiti na način da se skinu lajsne sa stupova, cijevi fi 16 se provuku kroz nosače koji se potom montiraju na stup, te na kraju vratiti lajsnu kako bi se vijci skrili.
  5. Ogradu je moguće učvrstiti sa rukohvatom pomoću zidne rozete (5018 i 5018B) te također postaviti kutove sa odgovarajućim koljenima.
  6. Na završecima postaviti čepove na cijevi fi 50 i fi 16.