Fasena fasadna boja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Disperzivna boja izrađena od kvalitetnog poilmernog veziva i svjetlostalnih pigmenata. Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove. Paropropusna je i svjetlootporna.

PRIMJENA
FASENA je namijenjena zaštiti i dekoraciji novih fasadnih površina izrađenih od betona, produžene žbuke, vlakneno-cementnih ploča i slično, kao i za obnovu starih naliča na bazi akrilnih veziva u organskom otapalu ili disperzivnih premaza. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista, po potrebi sanirana
odgovarajućom žbukom. 
Preporuča se podlogu uvijek impregnirati SIMPRA univerzalnom impregnacijom. Na osušenu impregnaciju FASENA se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, razrijeđen s 5-10% vode. 
Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35°C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca.


Šifra proizvoda: 
28181 - 2L
28182 - 5L

Pošalji upit